e-ISSN: 0000-0000
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 2
Yayıncı: Uğur TUZTAŞI
İjaart

Dergi Hakkında

Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Kuram Dergisi (Ijaart) hakemli bilimsel süreli yayını olup  Aralık 2021 itibariyle  Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanır.

Dergimizde  2021 Aralık sayısından itibaren  İngilizce ve Türkçe makaleler  kabul edilecektir.

Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Saygılarımızla

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2022): IJAART 1. SAYI ARALIK 2022
IJAART 1. SAYI ARALIK 2022

Evaluation of Socio-economic Status (SES) Differences of Ethnically Turkish Citizens as an Explaining Factor behind the Segregation in Public Open Spaces of Copenhagen

Asst. Prof. Dr. Nevruz Çinar Özdil

S. 1-23

 

Analysis of Built Environment Related Sustainable Urbanism Definitions, Theoretical and Practice Approaches

Ph.D., Özlem Demir, Assoc. AIA, AICP, CUD Constance C. Bodurow

S. 24-47

 

İstenmeyen Ergonomi ve Psikoloji Kavramlarının Berlin Yahudi Müzesi Üzerinden Değerlendirilmesi

Mimar Emine Bal

S. 48-67

 

Benim Odam, Benim Kapsül Yaşam Alanım: Pandemide Uzaktan Mimari Maket Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kalkan Açıkkapı

S. 68-85

 

Kırsal Konutta Mekânsal Biçimlenişin Okunması: Hafik Demircilik Köyü ‘Mahmut Yarım Evi’ Örneği

Dr. Gülsüm Berk Navruz, Prof. Dr. Mehmet Uysal

S. 86-95

Yayınlanmış: 2022-12-28
Tüm Sayıları Göster